Pielgrzymka do Włoch
16 marca 2019
5 lat chóru parafialnego
19 marca 2019

100. rocznica urodzin mieszkanki Bielin

17 marca odbyły się uroczystości związane z setnymi urodzinami pani Wandy Kałuży.

To wyjątkowa i piękna okoliczność, która nie zdarza się często. 100 lat życia to piękny wiek i tylko nielicznym dane jest doczekać tak zacnego jubileuszu. Tego niesamowitego daru doświadczyła Pani Wanda Kałuża, która 12 marca 2019 obchodziła swoje setne urodziny.

Uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji Jubilatki. Uczestniczyli w niej, prócz rodziny, znajomych i mieszkańców gminy, przedstawiciele władz wojewódzkich oraz samorządowych: Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, przedstawiciele Regionalnego Oddziału KRUS, Wójt Gminy Bieliny Sławomir Kopacz oraz Przewodniczący Rady Gminy Bieliny Józef Gawęcki.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w „Pensjonacie pod Kogutami”, gdzie Pani Wanda w gronie rodziny, duchownych oraz zaproszonych gości odebrała moc życzeń, gratulacji i podziękowań.

List gratulacyjny od Premiera Mateusza Morawieckiego odczytała Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek. Złożyła także serdeczne gratulacje i życzenia.

Serdeczności popłynęły także od przedstawicielek Regionalnego Oddziału KRUS w Kielcach, które w imieniu dyrektora przekazały okolicznościowy list.

Życzenia dalszych lat w zdrowiu, pełnych optymizmu, rodzinnego ciepła i wszelkiej pomyślności złożyli w imieniu samorządu gminy Bieliny: Wójt Sławomir Kopacz wraz z Przewodniczącym Rady Józefem Gawęckim.

Jubileusz setnej rocznicy urodzin Pani Wandy Kałuży to wśród społeczności lokalnej wielka radość. Dostojnej Jubilatce życzymy 200 lat!

Agnieszka Kopacz

 

źródło: http://www.bieliny.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=534&sub=450&dzialy=534&akcja=artykul&artykul=8490