PROGRAM FORMACYJNY WSPÓLNOTY ŚW. JÓZEFA

DZIAŁAJĄCEJ PRZY PARAFII ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP W BIELINACH

NA ROK 2017/2018.

1. Spotkania formacyjne:

a) odbywają się w każdy czwartek bezpośrednio po Mszy św. popołudniowej. Członkowie Wspólnoty włączają się w przebieg liturgii (czytanie, psalm, modlitwa wiernych). W pierwsze czwartki miesiąca liturgię słowa przygotowują ministranci.

b) Spotkania odbywają się w górnej sali parafialnej, specjalnie przygotowanej do spotkań Wspólnoty.

c) Program spotkań:

– modlitwa do Ducha Świętego;

– czytanie Ewangelii niedzielnej (najpierw uroczyste potem kilkukrotne, po kolei, każdy po jednym zdaniu)

– rozważanie w ciszy Słowa Bożego (medytacja)

– modlitwa Słowem Bożym;

– dziękczynienie i uwielbienie;

– podsumowanie;

– ogłoszenia.

 

2. Adoracja Najświętszego Sakramentu:

W pierwszy czwartek miesiąca członkowie Wspólnoty po Mszy św. popołudniowej prowadzą Adorację Najświętszego Sakramentu, po której odbywa się spotkanie. W pozostałe czwartki adoracja Najświętszego Sakramentu będzie o godz. 20.00 (od października o 19.00).

 

3. Codzienna modlitwa

a) pamiętamy o Wspólnocie i parafianach w codziennej modlitwie.

b) Każdy członek Wspólnoty codziennie czyta Ewangelię z danego dnia.

 

4. Dzień skupienia dla Wspólnoty:

a) jesienią (październik)

b) wiosną (marzec/kwiecień).

 

5. Nabożeństwo pokutne odbędzie się w Adwencie i Wielkim Poście.

 

6. „Wspólnota dla Parafii”:

a) Uwielbienie połączone z modlitwą wstawienniczą (przed Wielkim Postem)

b) Droga Krzyżowa z kościoła w Bielinach do Bazyliki na Świętym Krzyżu,

c) Droga Światła w Okresie Wielkanocnym

d) Rekolekcje wakacyjne

 

7. Zakończenie formacji rocznej – Boże Ciało – 31.05.2018 r.

Koncert Uwielbienia (ołtarz polowy)

 

8. W czasie spotkań Wspólnoty będzie można składać dobrowolne ofiary:

a) „Na rzecz wspólnoty”

b) „Na dzieła miłosierdzia”

Pozyskane fundusze będą wykorzystywane w porozumieniu ze Wspólnotą.

 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WŁĄCZENIA SIĘ W FORMACJĘ WSPÓLNOTY!

SZCZĘŚĆ BOŻE W NOWYM ROKU FORMACYJNYM!