Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (KSM) przy parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Bielinach zostało powołane z inicjatywy ks. Kamila Banasika. Pierwsze spotkania odbyły się w październiku 2009 r .

Zasadniczym celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego. (Statut KSM, par. 13)

Nie lękajcie się żyć w brew obiegowym opiniom i sprzecznym z Bożym prawem propozycjom . Odwaga wiary wiele kosztuje, ale wy nie możecie przegrać miłości ! (…)
Nie pozwólcie, aby zniszczono Waszą przyszłość ! Nie pozwólcie odebrać sobie bogactwa miłości ! – Św. 
Jan Paweł II
W chwili obecnej nasz oddział liczy 25 osób.
Spotkania formacyjne odbywają się w każdą sobotę po wieczornej Mszy Św. . Staramy się poruszać sprawy wiary i tematy, które interesują młodych ludzi . Bierzemy czynny udział w życiu naszej parafii . Ważniejszymi zadaniami , które do tej pory udało nam się zrealizować była pomoc w organizacji Szlachetnej Paczki, Parafiady ,zbiórki pieniężne do puszek . Udało nam się także wspomóż misję dzięki pieniądzom uzyskanym ze stroików Wielkanocnych , które robiła młodzież. Angażujemy się w pomoc przy uporządkowywaniu cmentarza. Również zeszłoroczne Święta nie odbyły się bez adoracji , którą prowadził nasz KSM. Ponadto uczestniczyliśmy w spotkaniach młodzieży w Lednicy i Wiślicy . Naszą wiedzę religijną pogłębiamy poprzez wyjazdy w różne miejsca: odwiedziliśmy kilka zakonów, uczestniczyliśmy w rekolekcjach.