Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca
Najświętszej Maryi Panny

ul. Żeromskiego 12,
26-004 Bieliny

Kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do soboty

w godzinach 7:00 – 7:30

 czasie letnim 17.30-18.00 jesienią 16.30 i 17.00

W niedzielę i święta kancelaria nieczynna.

 


Potrzebne dokumenty:

SAKRAMENT CHRZTU

Gratulujemy Wam Drodzy Rodzice nowo narodzonego dziecka. Wdzięczni Bogu za dar życia powinniście uczynić wszystko, aby dziecko mogło się też narodzić dla Kościoła. Tak się dzieje przez Sakrament Chrztu Świętego, który u nas w Parafii jest udzielany w niedzielę podczas Mszy Świętej o godzinie 12.00. Natomiast w nagłych przypadkach, o każdej porze.

1. Zgłoszenie dziecka do chrztu: 5-10 dni przed planowanym chrztem (zgłaszają rodzice)

2. Potrzebne dokumenty:
– akt urodzenia dziecka
– zaświadczenie chrzestnych
– świadectwo ślubu kościelnego
3. Ochrzczenie dziecka, która nie należy do naszej parafii wymaga okazania pisemnej zgody właściwego proboszcza.

UWAGA:
do chrztu należy przygotować świecę i białą szatę (może nią być także coś z ubioru dziecka),
każde dziecko powinno być ochrzczone, jednakże zgodnie z kan. 868 Kodeksu Prawa Kanonicznego chrzest należy odłożyć, jeśli istnieje uzasadniona wątpliwość odnośnie katolickiego wychowania dziecka

 

ŚLUB

1. Planując ślub w Kościele Katolickim należy zgłosić się do Kancelarii Parafialnej 3 miesiące przed planowanym zawarciem Sakramentu Małżeństwa, odbyć rozmowę z proboszczem parafii i spisać protokół;

2. Dokumenty niezbędne przed zawarciem ślubu:

  • metryka chrztu – z adnotacją „Do ślubu” oraz z datą przyjęcia bierzmowania,
  • dyplom ukończeniu katechizacji przedmałżeńskiej,
  • zaświadczenie z USC.

3. Przynosimy również dane świadków: imiona, nazwisko, wiek, adres oraz opinię z parafii.

Uwaga!
Nie zapominamy o spowiedziach przedślubnych:
I – zaraz po spisaniu protokołu
II – tuż przed ślubem.

 

POGRZEB
Formalności związane z pogrzebem:
1. Ustalenie terminu;
2. Spisanie aktu zgonu – na podstawie „Karty zgonu” wydanej przez lekarza i zarejestrowanej w USC;
3. Ustalenie miejsca pochówku;
4. Spowiedź dla uczestników pogrzebu;
5. Pochowanie osoby, która nie należy do naszej parafii wymaga okazania pisemnej zgody właściwego proboszcza.