Do parafii należą następujące miejscowości:
-Bieliny,
-Czaplów,
-Kakonin,
-Górki Napękowskie,
-Huta Podłysica,
-Huta Nowa,
-Porąbki,
-Zofiówka.

Szkoły znajdujące się na terenie parafii:
-Szkoła Podstawowa w Bielinach
-Szkoła Podstawowa w Porąbkach
-Gimnazjum w Bielinach