Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Niepokalana !

Mali Rycerze Niepokalanej w Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP są wspólnotą dziecięcą, którą tworzą uczniowie Szkoły Podstawowej w Bielinach. Oficjalne powołanie koła MI nastąpiło 25 marca 2007 r., kiedy to pierwsza grupa została uroczyście wpisana w szeregi Rycerstwa w Niepokalanowie. Tego dnia odbyła się w naszej parafii Msza św., podczas której Mali Rycerze złożyli Maryi uroczyste ślubowanie i otrzymali Medaliki oraz dyplomy członkowskie.

Spotkania MRN odbywają się raz w tygodniu (po zajęciach lekcyjnych) pod opieką pani katechetki Joanny Rzepki. Rozpoczynają się modlitwą różańcową oraz rozważaniem fragmentu niedzielnej Ewangelii, co pozwala przygotować się do świadomego udziału w Eucharystii. Pomaga w tym również lektura czasopism religijnych: Anioł Stróż i Mały Rycerzyk Niepokalanej. Radosną częścią spotkania jest wspólny śpiew piosenek religijnych i udział w zabawach integrujących naszą wspólnotę.

Mali Rycerze Niepokalanej przygotowują niedzielną liturgię, by poprzez czytania biblijne i śpiew psalmu aktywnie uczestniczyć we Mszy św.
Z wielkim zapałem organizują szkolne uroczystości religijne: Dzień Papieski, Bożonarodzeniowe jasełka, misteria wielkopostne. Biorą udział w akcjach charytatywnych, jak np.: Wigilia dla osób samotnych, Wielkopostna Jałmużna oraz Palma misyjna, gdzie uczniowie własnoręcznie wykonują palemki, a dochód przeznaczają na cele misyjne.

Wielką atrakcją rycerskiej wspólnoty są rajdy i wycieczki. Tradycją stał się Pielgrzymkowy Rajd Świętokrzyski. Wspólnie zwiedziliśmy też Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, papieskie Wadowice, Katedrę i Zamek Królewski na Wawelu oraz podziemia, skarbiec i wnętrze Bazyliki Katedralnej w Kielcach.

Członkowie MRN chętnie uczestniczą w konkursach religijnych, np. biblijnym. Zorganizowali turniej wiedzy o życiu i nauczaniu Ojca Świętego
Jana Pawła , którego pierwsza edycja odbyła się w czerwcu 20010 r. pod hasłem Totus Tuus. Przygotowują też wystawy prac plastycznych.

Mali Rycerze Niepokalanej to radosna wspólnota, która służy Maryi i pod Jej sztandarem szerzy ideę chrześcijaństwa.

 

Joanna Rzepka
opiekun MRN