KONSTYTUCJA LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA
w parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Bielinach

Ministranci wypełniając swoją posługę liturgiczną powinni kierować się dobrem wspólnoty Kościoła, w której centrum i istotę stanowi Bóg w Trójcy Jedyny.

1. Ministranci mają obowiązek być w zakrystii ubrani w strój liturgiczny na 10 minut przed rozpoczęciem nabożeństwa lub Mszy św. Czas ten przeznaczamy na modlitwę, na duchowe przygotowanie się do uczestnictwa w Eucharystii lub nabożeństwie oraz przygotowanie potrzebnych rzeczy oraz pomoc w ubraniu celebransa. Jeżeli ministrant przybędzie później do zakrystii nie zostanie dopuszczony do służby przy ołtarzu. W zakrystii obowiązuje bezwzględna cisza. Jeżeli nie służymy to nie przychodzimy oraz nie przebywamy w zakrystii. Udział służby liturgicznej we Mszy św. nie może ograniczyć się do wykonywania powierzonych im czynności. Posługa ma ich prowadzić do pełniejszego włączania się w święte obrzędy, aby uczestniczyć w nich „świadomie i owocnie”. Spełnianie określonych czynności w liturgii nie może mieć charakteru występu lecz posługi. Należy więc podkreślać przekazywaną treść, a nie samego siebie.

2. Ministranci mają obowiązek służenia raz w tygodniu oraz na wyznaczonej Mszy św. niedzielnej, co odnotowuje swoim podpisem ksiądz lub wyznaczeni przez niego ministranci w „Zeszycie służby ministranckiej”. Ministrant w ciągu miesiąca powinien mieć 8 służeń i min. 2 spotkania ministranckie – zbiórki, gdyż w przeciwnym razie zostanie zawieszony przez ks. Opiekuna.

3. Nieobecność na obowiązkach i spotkaniach ministranckich można usprawiedliwiać u ks. Opiekuna przynosząc usprawiedliwienie z podpisem rodzica na najbliższe spotkanie – zbiórkę.

4. Punktacja będzie podliczana i oznajmiana ministrantom na początku nowego miesiąca
i wywieszona na tablicy ogłoszeń w zakrystii. Ministranci, którzy zgromadzą największą ilość punktów w miesiącu będą wyznaczani w pierwszej kolejności do służenia w czasie świąt i uroczystości kościelnych oraz będą częściej wyznaczani do tzw. kolędy, nagradzani wyjazdami (np. do kina czy miejsc wypoczynku feryjnego czy wakacyjnego, a trzech ministrantów z największą ilością punktów w miesiącu, otrzymują w nagrodę.

5. Jeżeli ministrant nie osiągnie wymaganej ilości punktów (tj. 24) 3 – krotnie podczas roku (od XII do XI) jest wykluczany z grona LSO.

6. Ministranci są odpowiedzialni za stan swoich strojów liturgicznych.

7. Za porządek w zakrystii odpowiadają m. in. sami ministranci.

8. Każdy ministrant służąc przy ołtarzu i uczestnicząc w spotkaniach ministranckich gromadzi określoną ilość punktów:
– zadania wyznaczone: 3 pkt.
– zadania nie wyznaczone: 1 pkt.
– udział w spotkaniu – zbiórce: 2 pkt.
– udział w nabożeństwie: 2 pkt

9. Za miesiąc ministrant powinien zdobyć minimum 24 punkty.

10. W szczególnych wypadkach ks. Opiekun wraz z grupowym mogą jednorazowo zdecydować o kwestiach spornych lub o wyjątkowych sytuacjach mających miejsce wśród ministrantów.

Swoją postawą i zachowaniem dajmy wiernym przykład właściwego i pełnego uczestnictwa w Eucharystii.

 

Zapraszamy chłopców od 3 klasy szkoły podstawowej i starszych

do służby przy Ołtarzu Chrystusa.

 

Więcej informacji i zapisy u ks. Łukasza.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!