Triduum Paschalne
11 kwietnia 2019
Uroczyste poświęcenie figury św. Józefa
3 maja 2019

Chrystus zmartwychwstał!

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 
składamy wszystkim naszym Kochanym Parafianom
oraz ich gościom gorące i szczere życzenia,
aby Chrystus Zmartwychwstały był zawsze
naszą siłą, naszą nadzieją, naszą miłością i naszym życiem.

Niech ta moc, płynąca z Jego Zmartwychwstałego Serca
rozpala nasze codzienne życie,
obejmuje wszystkie troski rodzinne,
pomaga w pracy zawodowej i tak prowadzi,
abyśmy w każdej chwili naszego życia
i w każdym działaniu czuli i ufali,
że Bóg jeden jest naszym prawdziwym życiem,
gdyż jest Bogiem żywych.

Niech te święta, tak właśnie przeżywane pomogą na nowo odkryć,
że Bóg jest zawsze z nami.

Z darem modlitwy:
Ks. Jan Wojtyna – proboszcz
Ks. Łukasz Kudełka
Ks. Grzegorz Nowakowski