Czym jest Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego?
21 marca 2019
Droga Krzyżowa na Święty Krzyż
22 marca 2019

Dzień Świętości Życia

Już wkrótce (25 marca 2019 r.) będziemy przeżywać
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
Jak co roku będziemy mogli w tym dniu odnowić lub podjąć
Duchową Adopcję Dziecka Poczętego.

 

Już dziś zapraszamy na
uroczystą Eucharystię o godz. 17.00,
w czasie której złożymy przyrzeczenia Duchowej Adopcji.

 

W zakrystii i z tyłu kościoła są gazetki o Duchowej Adopcji.
Można je zabrać do domu.

 

ROTA PRZYRZECZENIA DUCHOWEJ ADOPCJI

Najświętsza Panno, Bogurodzico Maryjo,
wszyscy Aniołowie i Święci.

Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy
nienarodzonym, postanawiam mocno i przyrzekam, 

że od dnia ………………………………

biorę w duchową adopcję jedno dziecko, 
którego imię jedynie Bogu jest wiadome, 
aby przez 9 miesięcy, każdego dnia, 
modlić się o uratowanie jego życia 
oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Amen

Moimi zobowiązaniami adopcyjnymi będą:
  •  jedna Tajemnica Różańca Świętego
  •  moje dobrowolne postanowienia
  •  oraz poniższa codzienna modlitwa „Panie Jezu”, 
       którą teraz po raz pierwszy odmówię

 

TEKST CODZIENNEJ MODLITWY

Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością
oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, „Człowieka Zawierzenia”,
który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka
które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady i które duchowo adoptowałem.
Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby zachowali je przy życiu,
które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.