KATECHEZY DLA MŁODZIEŻY

Młodzież przygotowująca się do przyjęcia sakramentu bierzmowania
uczestniczy w spotkaniach, mających na celu dobre przygotowanie
do przyjęcia tego sakramentu.

Otoczmy ich modlitwą.

 

foto: Marta Sala