Pielgrzymka Kielecka na Jasną Górę
21 lipca 2018
NOMINACJA
27 sierpnia 2018

MISJE ŚWIĘTE W NASZEJ PARAFII

Od 2 do 9 września 2018 r. w naszej parafii odbędą się Jubileuszowe Misje Święte. Przygotujmy nasze serca na przyjęcie Słowa Bożego poprzez modlitwę oraz sakramenty.

 

Modlitwa o łaski Misyjne

Boże, Stworzycielu nieba i ziemi, Ojcze Jezusa i nasz Ojcze.
Prosimy Cię o błogosławieństwo dla Misji Świętych.
Niech ten czas będzie dla wszystkich mieszkańców naszej parafii
darem łaski i miłosierdzia.

Panie, Jezu Chryste, pełnio czasu i Królu wieków.
Otwórz nasze umysły na Twoje Słowo, które do nas kierujesz,
abyśmy potrafili wprowadzić je w nasze codzienne życie.
Pomóż nam być świadkami Twojej miłości i przebaczenia dla tych,
wśród których żyjemy.

Duchu Święty odnów cały świat i oblicze naszej parafii.
Spraw, abyśmy byli prawdziwą wspólnota Kościoła,
mieli jedno serce i jednego ducha.
Niech ten czas stanie się łaską powrotu do miłości Ojca,
który nieustannie czeka na swe dzieci.

Maryjo! Matko Boża i nasza patronko
bądź Matką tych Misji Świętych.

Święty Józefie, patronie naszej parafii – módl się za nami!