Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego (zapowiedź)

Patriotyczno-historyczna Droga Krzyżowa – ZAPROSZENIE
28 marca 2017
Godziny otwarcia Kancelarii Parafialnej
31 marca 2017

Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego (zapowiedź)

Przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki objął patronat honorowy nad organizowanym po raz pierwszy Narodowym Dniem Czytania Pisma Świętego. Odbędzie się on 30 kwietnia. Hasło wydarzenia brzmi: „Weź i czytaj!”.

Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego to ogólnopolska inicjatywa Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II oraz Fundacji Soar i Fundacji Dabar. Polega na zatrzymaniu się i refleksji nad wybranym fragmentem Słowa Bożego. W tym roku będą to cytaty z „Listu św. Pawła do Galatów”. Inspiracją do Narodowego Czytania Pisma Świętego są obchody 1050. rocznicy chrztu Polski, natomiast jego głównym celem jest, jak zaznaczają organizatorzy, rozwój życia w łasce chrztu świętego oraz pokazywanie osób, znanych ze swych osiągnięć zawodowych lub sportowych, które w swoim życiu inspirują się Słowem Bożym. Inicjatywa ma przybliżać najnowsze edycje Pisma Świętego i najlepsze publikacje egzegetyczno-teologiczne, pomocne w samodzielnej interpretacji wybranej księgi biblijnej.

Tego dnia w kościołach będzie miała miejsce uroczysta lektura fragmentu księgi biblijnej. W tym roku będą to wybrane teksty z „Listu do Galatów” z odpowiednim nawiązaniem do Niedzieli Biblijnej.

W parafiach odbędzie się również rozdawanie „Chleba życia” (por. J 6,26-51a), czyli pojedynczych fragmentów „Listu do Galatów”, by wierni mogli zabrać je do domu, odszukać zaznaczony tekst we własnym Piśmie Świętym, uważnie przeczytać, rozważyć w kontekście swojego powołania i aktualnej sytuacji życiowej. Duchowni zachęcają do nauczenia się go na pamięć i przywoływania w codziennej modlitwie.

Co tydzień na Facebooku i na stronie internetowej Dzieła Biblijnego będzie drukowany kolejny fragment „Listu do Galatów” z odpowiednim komentarzem egzegetycznym, patrystycznym oraz ikonograficznym.

Narodowe Czytanie Pisma Świętego (…) została przedstawiona abp. Stanisławowi Gądeckiemu. Po zapoznaniu się z celami i formą przeprowadzenia inicjatywy, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, uznał wydarzenie za potrzebne dopełnienie uroczystości 1050- lecia Chrztu Polski i objął nad nim patronat honorowy.

(cały artykuł na stronie: http://episkopat.pl/narodowy-dzien-czytania-pisma-swietego-zapowiedz/)