Ojczyzna, Naród, Wolność – obchody Święta Konstytucji 3 maja

Narodowe czytanie Pisma Świętego
2 maja 2017
PIELGRZYMKA – ZAPROSZENIE
6 maja 2017

Ojczyzna, Naród, Wolność – obchody Święta Konstytucji 3 maja

W środę, 3 maja o godzinie 15.00 w Kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Bielinach odbyła się uroczysta Msza Święta sprawowana w intencji Ojczyzny oraz Strażaków.

W czasie Eucharystii Ksiądz Proboszcz modlił się o pomyślność naszej Ojczyzny, jak również o Boże błogosławieństwo i opiekę Świętego Floriana dla Strażaków, zarówno zawodowych, jak i ochotników, dziękując jednocześnie za ich trud i niejednokrotne poświęcenia. Oprawy muzycznej dokonała Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Bielin. Po Mszy wystąpili uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bielinach w okolicznościowym programie słowno-muzycznym.

W uroczystościach udział wzięła Kompania Honorowa Ochotniczej Straży Pożarnej Zarządu Gminnego w Bielinach.

Poczty sztandarowe wystawili: Ochotnicza Straż Pożarna Zarządu Gminnego w Bielinach, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bielinach.

W uroczystościach udział wzięli m.in. Sławomir Kopacz – Wójt Gminy Bieliny, Józef Gawęcki – Przewodniczący Rady Gminy Bieliny, Anna Łubek – Dyrektor Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach, radni, sołtysi oraz mieszkańcy gminy Bieliny. Podczas Mszy obecni byli przedstawiciele NSZZ RI Solidarność.

2 maja przypada Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Święto Narodowe Trzeciego Maja – święto obchodzone 3 maja, ustanowione w 1919 oraz ponownie w 1990, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jest to również Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski.

3 maja 1791 uchwalono pierwszą konstytucję w nowożytnej Europie, a drugą po amerykańskiej na świecie. Wyprzedziła trzecią na świecie konstytucję francuską. Konstytucja ta została uchwalona przez Sejm Czteroletni, który został zwołany w październiku 1788.

Międzynarodowy Dzień Strażaka  obchodzony 4 maja, w dniu wspomnienia w Kościele ich patrona Świętego Floriana. W Polsce od 2003 roku Dzień Strażaka obchodzony jest, jako święto zawodowe ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

 

CTTiKGŚ

(zdjęcia wykonała: Magdalena Kowalczyk)