1 września 2019 – 80. rocznica wybuchu II wojny światowej
20 sierpnia 2019
Nowy rok szkolny 2019/2020
28 sierpnia 2019

Rekolekcje w Św. Katarzynie dobiegły końca

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli
oraz przygotowali tegoroczną, IX już edycję wakacyjnych rekolekcji.

Szczególne podziękowania dla ks. Bartosza Michty –
studenta Homiletyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
za wygłoszenie konferencji oraz modlitwę.

Organizatorzy: Wspólnota św. Józefa i Akcja Katolicka