VII Gminny Konkurs „Na drodze ku wartościom z Janem Pawłem II”

Dni Świętego Józefa
17 października 2018
DZIEŃ SEMINARYJNY
26 października 2018

VII Gminny Konkurs „Na drodze ku wartościom z Janem Pawłem II”

„Dążmy, aby młodość była wzrastaniem”. Te słowa Jana Pawła II zaczerpnięte z Listu do Młodych” przyświecały VII edycji Gminnego Konkursu „ Na drodze ku wartościom z Janem Pawłem II”. Jest to konkurs wyjątkowy, gdyż jego celem jest nie tylko pogłębianie wiedzy, ale przede wszystkim propagowanie wartości zawartych w życiu i nauczaniu wielkiego Polaka – świętego Jana Pawła II.

Dzień 22 października 2017 roku był świętem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bielinach. Zawsze w tym czasie pamiętamy o rocznicy nadania naszej szkole imienia Jana Pawła II. Tegoroczny konkurs miał wyjątkowy charakter z uwagi na ważne rocznice: stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz sześćdziesiątą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża. Uroczysty nastrój udzielił się wszystkim – uczniowie odświętnie ubrani, rodzice przygotowujący słodki poczęstunek dla gości, dekoracja szkoły symbolizująca myśl przewodnią konkursu. Przed godziną 10 zaczęły przybywać drużyny reprezentujące wszystkie szkoły z terenu Gminy Bieliny wraz z nauczycielami oraz zaproszeni goście. Punktualnie o godzinie dziesiątej rozpoczął się turniej wiedzowy. Dwuosobowe reprezentacje szkół, zwycięzcy eliminacji szkolnych, zmagali się z dziesięcioma kategoriami pytań dotyczących życia i działalności Karola Wojtyły z okresu jego młodości. Uczestnicy turnieju prezentowali wysoki poziom przygotowania i mogli pochwalić się ogromną wiedzą.

Wyniki turnieju wiedzy pt.„Karol Wojtyła – nauka, pasje i wartości”

Miejsce I
– Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bielinach:
Weronika Kowalczyk kl. V b i Filip Głazowski kl. VI a,
– Szkoła Podstawowa w Hucie Podłysicy:
Maria Pawlik kl. VI i Łukasz Wiącek kl. V,
– Szkoła Podstawowa w Lechowie:
Ewa Szczepaniak i Aleksandra Choda,

Miejsce II
– Szkoła Podstawowa w Belnie:
Wiktoria Durlej kl. VII i Amelia Gorzawska kl. VII,
– Szkoła Podstawowa w Hucie Nowej:
Wiktoria Bera kl. V i Alicja Misztal kl. V,
– Szkoła Podstawowa w Hucie Starej:
Izabela Ołubiec kl. VII i Gabriela Bysiak kl. VII,

Miejsce III
– Szkoła Podstawowa w Makoszynie:
Julia Zalińska kl. VII i Julia Durlej kl.VII,
– Szkoła Podstawowa w Porąbkach:
Maja Krzos kl. VI i Agnieszka Krzos kl. VI.

 

Nagrody dla zwycięzców kategorii plastycznej konkursu pt. „Warto w życiu mieć pasje”

Miejsce I
– Julia Szmit kl..II a S.P. Bieliny,
– Julia Szczepaniak kl. I S.P. Lechów,
– Maria Armata kl. II S.P. Lechów;

Miejsce II
– Paulina Głazowska kl. III b S.P. Bieliny,
– Filip Skiba kl. II S.P. Huta Nowa,
– Anna Bera kl. II S.P. Huta Podłysica:

Miejsce III
– Julia Jamrożek kl. III a S.P. Bieliny,
– Michalina Poniewierska kl..I S.P. Huta Nowa,
– Natalia Mruk kl..II S.P. Porąbki,
– Adam Szczepaniak kl..III S.P. Huta Podłysica;

Wyróżnienia:
– Amelia Bera kl. III a S.P. Bieliny,
– Wiola Jędrzejewska kl. III S.P. Lechów,
– Karol Banakiewicz kl. II S.P. Huta Nowa,
– Ksawery Kot kl. I b S.P. Bieliny,
– Jan Bąk kl. II S.P. Huta Nowa,
– Malwina Serek kl. II S.P. Huta Stara,
– Wojciech Piotrowski kl. III a S.P. Bieliny,
– Kacper Kot kl. II S.P. Huta Podłysica,
– Kazimierz Snopek kl. I S.P. Huta Nowa,
– Arkadiusz Pindral kl. I a S.P. Bieliny,
– Adrianna Kałuża kl. III a S.P. Bieliny,
– Adam Armata kl. III a S.P. Bieliny,
– Wiktoria Maciejska kl. I a S.P. Bieliny.

Wszyscy wymienieni uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i piękne nagrody ufundowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Bieliny. Serdecznie dziękujemy za patronat nad tak ważnym wydarzeniem w życiu Szkoły im. Jana Pawła II w Bielinach i umożliwienie promowania wiedzy i wartości związanych z życiem papieża Polaka na terenie całej Gminy Bieliny.

Zespół organizacyjny:
ks. Łukasz Kudełka, Joanna Rzepka, Anna Małecka, Marta Lefek i Arkadiusz Białek