PACZKA DLA UKRAINY
21 marca 2022

WIŚLICA 18 czerwca 2022

XX Diecezjalne Spotkanie Młodych w Wiślicy.
„WIEM WIĘCEJ, WZRASTAM PIĘKNIEJ” – wolność od uzależnień behawioralnych, 18.06.2022 r.

Dnia 18. czerwca 2022 roku młodzież z naszej parafii wzięła udział w XX Diecezjalnym Spotkaniu Młodych w Wiślicy pod hasłem: „WIEM WIĘCEJ, WZRASTAM PIĘKNIEJ”.
Przed wyjazdem, we wtorek 14 czerwca, w Domu Parafialnym odbyło się spotkanie organizacyjne połączone z warsztatami profilaktycznymi, które poprowadził ks. Wojciech. Zwrócił uwagę na to, jak unikać współczesnych zagrożeń społecznych, w tym uzależnień behawioralnych, jak reagować i przeciwdziałać. Podkreślił znaczenie budowania wspólnoty, która pomaga radzić sobie z trudnymi sytuacjami, szczególnie w okresie dorastania. Ks. Wojciech zapoznał uczestników warsztatów i wyjazdu do Wiślicy z regulaminem Spotkania młodych, z jego przebiegiem i przekazał ważne informacje organizacyjne.
W sobotę, 18 czerwca młodzież z wielką radością zmierzała do Wiślicy, gdzie wśród tańców, śpiewu oraz wzajemnej życzliwości można nawiązać naprawdę piękne relacje. Tegoroczne spotkanie było wyjątkowe.
W ramach spotkania w Wiślicy odbyły się warsztaty dla młodych odbiorców projektu prowadzone w 7 grupach tematycznych. Każdy z warsztatów miał za zadanie rozwijać grupy młodzieżowe i służyć budowaniu przestrzeni młodzieżowych grup oraz grup liderskich. Warsztaty prowadzone będą przez specjalistów w danych zakresach tematycznych.
Najważniejszym wydarzeniem całego spotkania młodych była uroczysta Msza Święta w Kolegiacie Wiślickiej, której przewodniczył ordynariusz diecezji kieleckiej bp Jan Piotrowski. Bezpośrednio przed Eucharystią, młodzież wysłuchała świadectwa księdza-rapera Jakuba Bartczaka. Po Mszy św. miał miejsce koncert uwielbieniowy w Parku Miejskim w wykonaniu zespołu „Steeped”.
Młodzi ludzie do ostatniej chwili spotkania byli pełni radości, którą okazywali przez taniec, śpiew i wspólne rozmowy z rówieśnikami z innych parafii i grup młodzieżowych.
Przejazd autokarem w obie strony, był okazją do tego, aby podzielić się swoim doświadczeniem wiary, a także trudnościami, jakie spotykają młodych ludzi w codzienności. W drodze powrotnej, podsumowaliśmy warsztaty, dzieląc się swoimi doświadczeniami i uwagami co do spotkania.

Realizacja zadania została sfinansowana ze środków budżetu Gminy Bieliny w ramach środków
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bieliny na 2022 rok.