Mieszkańcy Gminy Bieliny podziękowali za tegoroczne plony!
17 sierpnia 2019
1 września 2019 – 80. rocznica wybuchu II wojny światowej
20 sierpnia 2019

Witamy nowego Wikariusza

Do posługi w naszej wspólnocie został skierowany Ks. Grzegorz Kozik.
Serdecznie go witamy w naszej wspólnocie i otaczamy modlitwą,
życząc wielu łask Bożych w pracy duszpasterskiej.

Jednocześnie dziękujemy Ks. Łukaszowi Kudełce za trzyletnią posługę
i życzymy owocnej pracy w parafii Kościelec.