Wspólnota św. Józefa

 

Serdecznie zapraszamy na spotkania
Wspólnoty św. Józefa, która działa w naszej parafii. 

Spotykamy się w każdy czwartek po Mszy Świętej wieczornej
w górnej sali parafialnej.

Przyjdź, pozwól Bogu się poprowadzić!