XXIII Spotkanie Młodych Lednica 2000. „Wiesz, że Cię kocham”

Jubileusz kapłaństwa Księdza Proboszcza
3 czerwca 2019
Czuwanie modlitewne w wigilię Zesłania Ducha Świętego
5 czerwca 2019

XXIII Spotkanie Młodych Lednica 2000. „Wiesz, że Cię kocham”

Od 1 i 2 czerwca 2019 roku młodzież z naszej parafii wzięła udział w XXIII Spotkaniu Młodych na polach lednickich. Hasłem tegorocznego spotkania były słowa „Wiesz, że Cię kocham”.

Przed wyjazdem odbyło się spotkanie organizacyjne połączone z warsztatami profilaktycznymi, które poprowadził ks. Grzegorz Nowakowski – wikariusz naszej parafii. Podkreślał, jak ważne jest życie w trzeźwości oraz mówił, jak unikać uzależnień oraz jak reagować i przeciwdziałać alkoholizmowi, narkomanii i innych formom uzależnień. Zwrócił uwagę na znaczenie relacji międzyludzkich, które często pomagają w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami w okresie dorastania i w życiu dorosłym. Następnie Ks. Łukasz Kudełka zapoznał uczestników warsztatów oraz wyjazdu do Lednicy z regulaminem Spotkania i przekazał ważne informacje organizacyjne.

Młodzież z wielką radością zmierzała do Lednicy. Spotkania młodzieży są zawsze okazją do poznania nowych osób, podzielenia się swoim życiem oraz uzyskaniem wsparcia od rówieśników w budowaniu pięknego życia opartego na wartościach.

Najważniejszym wydarzeniem całego spotkania młodych była uroczysta Msza Święta. Młodzi ludzie do ostatniej chwili – przejścia przez Bramę Rybę – byli pełni radości, którą okazywali przez taniec i śpiew.

Przejazd autokarem było okazją do tego, aby podzielić się swoim doświadczeniem wiary, a także trudnościami, jakie spotykają młodych ludzi w codzienności.

 

 

Zadanie pod nazwą: “Wiesz, że Cię kocham” – wolność od alkoholu i substancji psychoaktywnych” zawarte między: Gminą Bieliny a Rzymskokatolicką Parafią pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Bielinach zostało sfinansowane  z budżetu Gminy Bieliny w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania  Narkomanii.