Ojczyzna, Naród, Wolność – obchody Święta Konstytucji 3 maja
4 maja 2018
VI Turniej Tenisa Stołowego
12 maja 2018

Młodzież przyjęła sakrament bierzmowania

W czwartek 10 maja 2018 r. podczas Mszy św. o godz. 17.00 Ks. bp Marian Florczyk udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży naszej parafii.

Młodzież mająca przyjąć sakrament bierzmowania zgromadziła się w kościele pół godz. przed Mszą św. 

Kilkanaście minut przed Mszą św. do kościoła wszedł ks. Biskup w asyście ks. proboszcza i rozpoczął rozmowę z bierzmowanymi. Zadawał pytania dotyczące sakramentu bierzmowania. Następnie przeszedł do zakrystii, aby ubrać się w szaty do sprawowania Liturgii.

Po godz. 18.00 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia. Na samym początku przedstawiciele Rodziców młodzieży bierzmowaniem przywitali ks. biskupa i poprosili o udzielenie ich dzieciom sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

Po Ewangelii ks. biskup zapytał ks. proboszcza czy młodzież jest przygotowana do przyjęcia tego sakramentu. Ks. proboszcz zaświadczył, że są godni przyjęcia tego sakramentu oraz że przygotowywali się do niego przez miniony rok. Następnie sama młodzież musiała wyrazić chęć przyjęcia go oraz powiedzieć, jakich darów oczekują.

W homilii ks. biskup zaznaczył, że dzisiejszego wieczora modlimy się o mądrość. Zadał pytania: „Czy wy jako młodzi ludzie jesteście mądrzy? Czy pragniecie tej mądrości?” Jeśli się zagubicie to wracajcie do JezusaNastępnie kandydaci odnowili przyrzeczenia chrzcielne.

I nadszedł moment udzielenia sakramentu bierzmowania. Najpierw ks. biskup i wszyscy obecni kapłani z wyciągniętymi nad kandydatami rękami odmówili modlitwę. Po niej sami kandydaci prosili o dary Ducha Świętego. Symbolem tego, była procesja z 7 świecami symbolizującymi 7 darów Ducha Świętego.

Po niej nadszedł moment namaszczenia krzyżmem św. czoła każdego z kandydatów. Na słowa:Przyjmij znamię Ducha św. każdy odpowiadał Amen. Następnie świadkowie założyli na ich szyje krzyżyki.

Młodzież przyjęła także z rąk ks. Biskupa Komunię Świętą.

Po niej młodzież wyraziła swoje podziękowanie najpierw ks. Biskupowi, następnie księżom, dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom, świadkom i wszystkim którzy pomogli im właściwie przygotować się do przyjęcia tego sakramentu i otaczali ich swoją modlitwą. 

Po zakończeniu Mszy św. wszyscy udali się do wspólnego zdjęcia.

Uroczystość uświetniła swą obecnością Emilia Chlewicka, która swym pięknym śpiewem pomogła należycie przeżyć ważny moment w życiu swych kolegów i koleżanek.