Nabożeństwo siedmiu wtorków ku czci św. Józefa

Odpusty na Rok Świętego Józefa
31 stycznia 2021
ZAPRASZAMY NA UWIELBIENIE JEZUSA!!!
6 lutego 2021

Nabożeństwo siedmiu wtorków ku czci św. Józefa

                      Nabożeństwo siedmiu wtorków ku czci św. Józefa

Oddając cześć św. Józefowi, którego w naszej parafii czcimy szczególnie jako Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, polecamy Jego opiece nasze rodziny, parafię, Ojczyznę i cały Kościół, odprawiając siedmiodniowe nabożeństwo ku czci naszego Patrona.

Przez siedem kolejnych wtorków, aż do uroczystości odpustowej,  będziemy towarzyszyć św. Józefowi w Jego zmaganiach, bólu i cierpieniach oraz przeżywać wraz z Nim pociechę i radość płynącą z życia u Boku Zbawiciela i Jego Świętej Matki.

Przykład życia św. Józefa pokazuje nam, że szczęście nigdy nie jest oddalone od Krzyża, i że gdy ciemności i cierpienia znosi się w łączności z Bogiem, wkrótce w duszy pojawia się jasność i pokój.

W imieniu Akcji Katolickiej, zapraszamy wszystkich na to wyjątkowe nabożeństwo, połączone z Adoracją Najświętszego Sakramentu, w każdy wtorek od 2 lutego do 16 marca bezpośrednio po Eucharystii o godz. 17.00