Eucharystia dziękczynna za przeżyte Seminarium
15 grudnia 2020
Nabożeństwo siedmiu wtorków ku czci św. Józefa
6 lutego 2021

Odpusty na Rok Świętego Józefa

 
W związku z ogłoszonym przez Ojca Świętego Franciszka Rokiem Św. Józefa, Kuria Diecezjalna podaje do wiadomości Dekret Penitencjarii Apostolskiej, którym został udzielony odpust z racji roku św. Józefa. Obok Dekretu załączamy także uproszczony komunikat zawierający warunki, dyspozycje oraz wszystkie czynności, z którymi związana jest możliwość zyskania odpustu zupełnego.
 

Komunikat o odpustach na Rok Świętego Józefa

Penitencjaria Apostolska z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa, zarządzonego przez Papieża Franciszka, udzieliła daru specjalnych Odpustów wiernym odpowiednio dysponowanym i pod zwykłymi warunkami:
 
I.Dyspozycja wiernego i zwyczajne, konieczne warunki do zyskania odpustu zupełnego:
– Oderwanie się w duchu od wszelkiego grzechu, nawet lekkiego,
– sakramentalna spowiedź2,
– Komunia eucharystyczna
– modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego.
 
II.Uczynki pobożne, z jakimi związane jest zyskanie Odpustu zupełnego z racji Roku Świętego Józefa:
1.Wierni, którzy przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.
2.Wierni, którzy na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.
3.Wierni, którzy odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.
4.Wierni, którzy będą powierzać swoją codzienną działalność, pracę opiece Świętego Józefa, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego
5.Wierni, którzy będą wzywać Świętego Józefa w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.
6.Wierni, którzy odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa lub Akatyst do Świętego Józefa, lub też jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.
 
III.Odpust zupełny w dni poświęcone Świętemu Józefowi:
Wierni, którzy odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego Józefa, szczególnie w dniach jemu poświęconych, tj.: 19 marca 2021, 1 maja 2021 r., w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, czy też 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.
 
IV.Odpust zupełny dla wiernych w okolicznościach pandemii COVID-19.
W sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia