Spotkanie młodych w Lednicy „Idź i kochaj”

Wigilia Zesłania Ducha Świętego – ZAPROSZENIE
31 maja 2017
Uroczyste przyjęcie kandydatów do grona ministrantów
11 czerwca 2017

Spotkanie młodych w Lednicy „Idź i kochaj”

W dniach od 2 do 4 czerwca 2017 roku młodzież z naszej parafii wzięła udział w XXI Spotkaniu Młodych w Lednicy. Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem „Idź i kochaj”.

Przed wyjazdem, na spotkaniu organizacyjnym, ks. Konrad poprowadził dla nas zajęcia profilaktyczne, mówiące o tym, jak unikać uzależnień i reagować na nie w naszych środowiskach. Podkreślał, jak ważna jest rola wspólnoty w życiu każdego człowieka oraz wzajemna pomoc. Młodzież słuchała z uwagą słów ks. Konrada, który opowiadał o tym, jak piękne jest życie wolne od alkoholu i substancji psychoaktywnych.

Młodzież z niecierpliwością czekała na dzień wyjazdu, by po raz kolejny przeżyć wspaniałe chwile z rówieśnikami na Polach Lednickich. Jak co roku taniec oraz śpiewy Lednickie wprowadzały nas w klimat tego szczególnego spotkania ludzi młodych z całej Polski, a nawet spoza granic. Cała sobota byłą przepełniona miłością do Pana Boga oraz Maryi, która, jako nasza Matka wstawia się za nami.

Najważniejszym wydarzeniem całego spotkania młodych była uroczysta Msza Święta odprawiana w wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Młodzi ludzie do ostatniej chwili – przejścia przez Bramę Trzeciego Tysiąclecia – wychwalała Pana Boga poprzez taniec i śpiew.

Tegoroczna Lednica byłą także okazją do podziękowania Panu Bogu za dar życia o. Jana Góry, twórcy spotkań młodych w Lednicy.

 

Wyjazd był współfinansowany przez Gminę Bieliny w ramach realizacji umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą: „XXI Spotkanie Młodych Lednica 2000. „Idź i kochaj” – wolność od alkoholu i substancji psychoaktywnych” zawartej między: Gminą Bieliny a Rzymskokatolicką Parafią pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Bielinach.

 

ŁK