„ŚWIĘTY JÓZEFIE PO DROGACH ŻYCIA NAS PROWADŹ”

„Jestem Dobrym Pasterzem”
14 maja 2021

„ŚWIĘTY JÓZEFIE PO DROGACH ŻYCIA NAS PROWADŹ”

PROGRAM NAWIEDZENIA

Obrazu Świętego Józefa Opiekuna Rodziny
w Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Bielinach

7 – 15 września 2021

7 września – wtorek

1730 – Przywitanie Obrazu Świętego Józefa
1800 – Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia, za pogubionych duchowo
1900–2100 Czuwanie modlitewne prowadzone przez młodych WŚJ

8 września – środa Uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny,   odpust parafialny

700 / 830 / 1000 / 1200 – Msze Św. z nabożeństwem ku czci Św. Józefa
1800 – Msza św. za Ojczyznę i o pokój na świecie

1900 – 2100 Czuwanie modlitewne prowadzone przez Apostolat Maryjny

 9 września – czwartek
1800 – Msza św. za kapłanów, osoby konsekrowane i o nowe powołania kapłańskie i zakonne  

1900 – 2100 Czuwanie modlitewne prowadzone przez Akcję Katolicką

10 września – piątek
1800 – Msza św. za chorych z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia

1900 – 2100 Czuwanie modlitewne prowadzone przez Wspólnotę św. Józefa

11 września – sobota
1800 – Msza św. za rodziców oczekujących potomstwa i dzieci nienarodzone
1900 – 2100 Czuwanie modlitewne prowadzone przez Apostolat Maryjny

12 września – niedziela

700 / 830/1000/1200/1500  – Msze św. z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich
1800 – Msza św. za rodziny naszej parafii – o jedność, miłość i świętość

1900 – 2100 Czuwanie modlitewne prowadzone przez Akcję Katolicką

 13 września – poniedziałek

1800 – Msza św. za osoby samotne
1900 – 2100 Czuwanie modlitewne prowadzone przez Wspólnotę św. Józefa

14 września – wtorek
1800 – Msza św. za młodzież i dzieci naszej parafii

1900–2100 Czuwanie modlitewne prowadzone przez młodych WŚJ

  15 września – środa
 1600 – Msza św. dziękczynna na zakończenie nawiedzenia z Aktem zawierzenia Parafii Świętemu Józefowi