„ŚWIĘTY JÓZEFIE PO DROGACH ŻYCIA NAS PROWADŹ”

„Jestem Dobrym Pasterzem”
14 maja 2021
PACZKA DLA UKRAINY
21 marca 2022

„ŚWIĘTY JÓZEFIE PO DROGACH ŻYCIA NAS PROWADŹ”

PROGRAM NAWIEDZENIA

Obrazu Świętego Józefa Opiekuna Rodziny
w Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Bielinach

7 – 15 września 2021

7 września – wtorek

1730 – Przywitanie Obrazu Świętego Józefa
1800 – Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia, za pogubionych duchowo
1900–2100 Czuwanie modlitewne prowadzone przez młodych WŚJ

8 września – środa Uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny,   odpust parafialny

700 / 830 / 1000 / 1200 – Msze Św. z nabożeństwem ku czci Św. Józefa
1800 – Msza św. za Ojczyznę i o pokój na świecie

1900 – 2100 Czuwanie modlitewne prowadzone przez Apostolat Maryjny

 9 września – czwartek
1800 – Msza św. za kapłanów, osoby konsekrowane i o nowe powołania kapłańskie i zakonne  

1900 – 2100 Czuwanie modlitewne prowadzone przez Akcję Katolicką

10 września – piątek
1800 – Msza św. za chorych z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia

1900 – 2100 Czuwanie modlitewne prowadzone przez Wspólnotę św. Józefa

11 września – sobota
1800 – Msza św. za rodziców oczekujących potomstwa i dzieci nienarodzone
1900 – 2100 Czuwanie modlitewne prowadzone przez Apostolat Maryjny

12 września – niedziela

700 / 830/1000/1200/1500  – Msze św. z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich
1800 – Msza św. za rodziny naszej parafii – o jedność, miłość i świętość

1900 – 2100 Czuwanie modlitewne prowadzone przez Akcję Katolicką

 13 września – poniedziałek

1800 – Msza św. za osoby samotne
1900 – 2100 Czuwanie modlitewne prowadzone przez Wspólnotę św. Józefa

14 września – wtorek
1800 – Msza św. za młodzież i dzieci naszej parafii

1900–2100 Czuwanie modlitewne prowadzone przez młodych WŚJ

  15 września – środa
 1600 – Msza św. dziękczynna na zakończenie nawiedzenia z Aktem zawierzenia Parafii Świętemu Józefowi