XXXVI kielecka piesza pielgrzymka na Jasną Górę
1 sierpnia 2017
Msza dożynkowa Gminy Bieliny – galeria zdjęć
21 sierpnia 2017

Trwa nabór do WSD

 

Nadszedł już odpowiedni czas aby móc odpowiedzieć na swoje powołanie do kapłaństwa, dlatego podajemy kilka informacji, które są niezbędne do tego, aby móc stać się alumnem Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach.

 

Informacje dla kandydatów
do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach

Każdy z alumnów naszego Seminarium jest jednocześnie studentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego św. Jana Pawła II.

Obowiązują kryteria rekrutacji takie, jak na Wydziale Teologii KUL:

Nowa matura

Wynik wyrażony w skali procentowej.

Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i rozmowy kwalifikacyjnej.

Konkurs świadectw dojrzałości (70% wyniku końcowego) – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski;

b) język obcy nowożytny.

Rozmowa kwalifikacyjna (30% wyniku końcowego) w zakresie teologii dogmatycznej, teologii moralnej i historii Kościoła; obowiązuje ogólna znajomość encyklik Jana Pawła II oraz najważniejszych aktualnych wydarzeń w życiu Kościoła.

___________________

Stara matura

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony oceną w skali 1-6 lub 2-5.

Egzamin pisemny z podstawowych prawd wiary i zasad moralności chrześcijańskiej oraz najważniejszych aktualnych wydarzeń w życiu Kościoła – jeden temat do wyboru z kilku (25% wyniku końcowego).

Egzamin ustny (z wiedzy teologicznej z zakresu szkoły średniej):

a) teologia dogmatyczna (25% wyniku końcowego)

b) teologia moralna (25% wyniku końcowego)

c) historia Kościoła (25% wyniku końcowego)

___________________

Matura międzynarodowa

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów), o ile ukończą z wynikiem pozytywnym rozmowę kwalifikacyjną (teologia) w zakresie obowiązującym kandydatów z „nową maturą”.

 • Rozmowa kwalifikacyjna: teologia dogmatyczna, teologia moralna, historia Kościoła w zakresie szkoły średniej. Obowiązuje ogólna znajomość encyklik Jana Pawła II.

Lektury:

1. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu

2. Katechizm Kościoła Katolickiego

3. ks. Daniel Olszewski, Dzieje chrześcijaństwa w zarysie, Kraków 1996.

4. Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, red. ks. Marian Rusecki, Lublin 1992.

W czasie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat do Seminarium rozwija jeden temat z każdego przedmiotu, zadany przez przed komisją złożoną z Księży Profesorów WSD w Kielcach. Należy więc przygotować wszystkie 15 tematów.

Kandydaci ze STARĄ MATURĄ oprócz rozmowy kwalifikacyjnej będą zdawać egzamin pisemny. Czas 3 godziny. Zdający wybiera jeden z trzech tematów podanych przez KUL z zakresu ogólnej wiedzy teologicznej. Tematy te są nieznane, gdyż są przywożone z Lublina tuż przed egzaminem w zapieczętowanej kopercie.

___________________

Dokumenty wymagane do WSD Kielce (2017/2018):

 1. Podanie o przyjęcie do Seminarium
 2. Życiorys
 3. Opinia Księdza Proboszcza
 4. Opinia Katechety
 5. Świadectwo Chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy) z adnotacją o Bierzmowaniu
 6. Świadectwo ukończenia szkoły średniej – (ksero, oryginał do wglądu)
 7. Świadectwo dojrzałości – (oryginał do wglądu)
 8. Zaświadczenie lekarskie (nie starsze niż 6 miesięcy) stwierdzające zdolność do podjęcia studiów na kierunku teologia – (ksero, oryginał do wglądu)
 9. 2 zdjęcia
 10. Historia powołania (wg wzoru uzyskanego podczas składania dokumentów w WSD)
 • Rejestracja elektroniczna – KUL, Kierunek Teologia kurs „A” WSD KIELCE (przed rejestracją na uniwersytecie kandydat zgłasza się najpierw do Rektoratu WSD w Kielcach).

___________________

Ważne terminy związane ze zgłoszeniem się do WSD w Kielcach:

Rejestracja kandydatów ze starą maturą:

I nabór 4 kwietnia – 30 czerwca

II nabór 18 lipca – 7 września

Rejestracja kandydatów z nową maturą

I nabór 4 kwietnia – 6 lipca

II nabór 18 lipca – 7 września

Rozmowa kwalifikacyjna i egzamin:

11 lipca 2017 r. godz. 10.00 (I nabór)

11 września 2017 r. (II nabór)

Najpierw jednak należy zgłosić się do WSD w Kielcach w celu przeprowadzenia wstępnej rozmowy.

Podczas spotkania z Księdzem przełożonym kandydat uzyska wszystkie niezbędne informacje dotyczące rejestracji i studiów w WSD w Kielcach. Więcej informacji pod nr tel. 41-368-02-96.

Ks. dr Paweł Tambor
REKTOR WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W KIELCACH