XXXVI kielecka piesza pielgrzymka na Jasną Górę

Sierpień – miesiąc trzeźwości i abstynencji
1 sierpnia 2017
Trwa nabór do WSD
1 sierpnia 2017

XXXVI kielecka piesza pielgrzymka na Jasną Górę

 

Słowo Biskupa Kieleckiego na XXXVI Kielecką Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę w 2017 r.

 

Idźcie i głoście. Z Maryją niesiemy światu Chrystusa

 

Bracia i Siostry!

Wzorem pielgrzymującego Kościoła jest Maryja, Matka Jezusa Chrystusa naszego Pana i Odkupiciela. W Nazarecie podczas zwiastowania poznała tajemnicę wcielenia, a więc poznała pełną miłości obecność Boga pośród nas, a także obecność Boga w życiu każdego człowieka (por. Łk 1,26-38). To, co było sekretem jej macierzyńskiego serca nie uczyniła zazdrośnie strzeżoną tajemnicą, ale z radością i pośpiechem wybrała się w odwiedziny do swojej krewnej Elżbiety. Tam w klimacie nadziei i błogosławieństwa Maryja dała się rozpoznać jako Matka Syna Bożego, Pana i Odkupiciela, niosąca światu błogosławiony owoc (por. Łk 1,39-45).

 

Drodzy Diecezjanie!

Idąc szlakiem XXXVI Kieleckiej Pieszej Pielgrzymki, od Wiślicy przez Kielce aż na Jasną Górę, chcemy podążać nie tylko ze świadomością czekającego nas trudu, zmęczenia i niespodzianek, ale przede wszystkim z dojrzałością naszej wiary. Ta zaś, zakorzeniona w boskim źródle chrztu św., karmi się Bożym słowem, łaską sakramentów świętych, doświadczeniem wspólnoty Kościoła i jego nauki.

Sobór Watykański II porównuje Kościół pielgrzymujący do Ludu Starego Przymierza wędrującego przez pustynię i przypomina, że pielgrzymowanie posiada charakter zewnętrzny, a więc widzialny w czasie i przestrzeni, w której historycznie się dokonuje. Kościół bowiem ma rozprzestrzenić się na wszystkie kraje i dlatego wchodzi w historię człowieka. Jednak istotny charakter pielgrzymowania Kościoła jest wewnętrzny. Jest to pielgrzymowanie przez wiarę mocą Pana zmartwychwstałego, pielgrzymowanie w Duchu Świętym danym Kościołowi jako niewidzialny Pocieszyciel. Tak więc, idąc naprzód poprzez różne doświadczenia Kościół krzepi się mocą obiecanej mu przez Pana łaski Bożej, aby pod działaniem Ducha Świętego nieustannie odnawiał samego siebie, dopóki przez Krzyż nie dotrze do światłości, która nie zna zmierzchu. Dlatego na tej drodze-pielgrzymce Kościoła poprzez przestrzeń i czas, a bardziej jeszcze poprzez dzieje ludzkich dusz, Maryja jest obecna jako Ta „błogosławiona, która uwierzyła”, jako Ta, która „szła naprzód w pielgrzymce wiary”, uczestnicząc jak żadne inne stworzenie w tajemnicy Chrystusa. Maryja, obecna głęboko w dziejach zbawienia, łączy w sobie i odzwierciedla najważniejsze treści wiary. Matka Jezusa pośród wszystkich wierzących jest „zwierciadłem”, w którym odbijają się w sposób najgłębszy i najprostszy „wielkie dzieła Boże” (Dz 2,11) (Jan Paweł II, Redemptoris Mater, 25).

 

Drodzy Pielgrzymi!

Do tych Bożych dzieł wszyscy jesteśmy zaproszeni głosem Kościoła Kieleckiego, aby podczas XXXVI Pieszej Pielgrzymki Kieleckiej z Maryją nieść światu Jezusa Chrystusa i głosić Ewangelię, Dobrą Nowinę. Ileż to razy w ciągu minionych wieków Kościoła Maryja swoim pełnym troski głosem, jak kiedyś w Kanie Galilejskiej, prosiła o zmianę obyczajów, modlitwę, nawrócenie i pokutę. Nie możemy zatrzymać się tylko na Fatimie i tym, co wydarzyło się tam 100 lat temu. Wcześniej było Lourdes, La Sallete i Gietrzwałd. Jej głos dał się słyszeć w afrykańskim Kibeho i raz po raz wybrzmiewa w różnych miejscach na świecie. Od ponad sześciu wieków cierpliwie czeka na swoje dzieci na Jasnej Górze w Częstochowie. Jako Pani Łaskawa Kielecka wysłuchuje prośby w sercu naszej diecezji, a w Wiślicy jako Madonna Uśmiechnięta od lat wyprawia nas na pielgrzymi trud. Bywa też, że o swojej macierzyńskiej miłości daje znak łzami jako Matka Boża Płacząca. Na Jej wierną miłość mamy odpowiedzieć naszą miłością, bowiem u stóp krzyża z woli Jezusa Chrystusa wzięła nas wszystkich bez wyjątku za swoje dzieci (por. J 19,26-27).

 

Moi Drodzy!

Idąc pielgrzymim szlakiem XXXVI Kieleckiej Pieszej Pielgrzymki, a także jadąc szlakiem V Kieleckiej Pielgrzymki Rowerowej na Jasną Górę, zabierzmy ze sobą wszystkie drogie nam intencje: osobiste, rodzinne, zawodowe, parafialne i diecezjalne, aby dzięki Maryi i Jej pośrednictwu one wszystkie dotarły do Jej Syna Jezusa Chrystusa. Jednocześnie proszę Was, Bracia i Siostry, Drodzy Wierni Kościoła Kieleckiego, abyście szczególnie w grupie duchowej przez te dni w kościołach parafialnych bądź w Waszych domach towarzyszyli pielgrzymom serdeczną i wytrwałą modlitwą, ofiarą i wsparciem na pielgrzymich drogach. W tych dniach sierpniowych pielgrzymek, zarówno pieszej jak i rowerowej, bądźmy solidarni darem naszej wiary, serdeczną gościnnością i wdzięcznością Bogu przez Maryję, że jesteśmy Kościołem, który wraz z Nią idzie i głosi światu Ewangelię. Amen.

 

                                                           Z darem pasterskiego błogosławieństwa

 

Wasz Biskup

† Jan Piotrowski