Wyjazdowy Dzień Skupienia Wspólnoty św. Józefa

XX Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym 2015
31 maja 2015

Wyjazdowy Dzień Skupienia Wspólnoty św. Józefa

Okres Wielkiego Postu jest czasem adoracji krzyża oraz dziękczynienia za zbawczą mękę i śmierć Chrystusa. Szczególnym miejscem poświęconym tajemnicy paschalnej jest Bazylika Grobu Bożego w Miechowie. Wspólnota św. Józefa wraz z opiekunem–ks. Piotrem Białkiem, właśnie to sanktuarium wybrała na miejsce wielkopostnego dnia skupienia, który odbył się 28 lutego 2015 r.
Jego przeżywanie rozpoczęliśmy Mszą św. w kaplicy Bożego Grobu. Następnie uczestniczyliśmy w nabożeństwie drogi krzyżowej. Szczególny wymiar duchowy miała modlitwa w kaplicy, gdzie wystawiona jest replika Całunu Turyńskiego. Wielu ciekawych informacji historycznych dostarczyło nam zwiedzanie zabytkowych wnętrz sanktuarium pod opieką przewodnika. Duże wrażenie zrobiła na nas wystawa muzealna, gdzie podziwialiśmy piękno dawnych strojów i przedmiotów liturgicznych.
Bazylika w Miechowie była dla nas miejscem, gdzie mogliśmy się z miłością pochylić do stóp ukrzyżowanego Chrystusa oraz doświadczyć radości pustego grobu i całunu – świadków zmartwychwstania.