Eucharystia dziękczynna za przeżyte Seminarium

Ostatnie spotkanie Seminarium Odnowy Wiary
8 grudnia 2020
Odpusty na Rok Świętego Józefa
31 stycznia 2021

Eucharystia dziękczynna za przeżyte Seminarium

13 grudnia 2020 dziękowaliśmy dobremu Bogu za przeżyte Seminarium Odnowy Wiary. Modliliśmy się w intencji kapłanów, którzy głosili konferencje – ks. Bartosza Michty, ks. Adama Kaczmarczyka i ks. Andrzeja Kalety, osób posługujących oraz wszystkich uczestników i ich rodzin, prosząc o obfite owoce tego seminarium w dalszym życiu. 

Jednocześnie była to też okazja do podziękowania za 7 lat istnienia Wspólnoty św. Józefa, ogarnięcia modlitwą wszystkich jej członków, sympatyków i opiekunów – obecnego ks. Grzegorza, jak i poprzednich ks. Piotra i ks. Łukasza oraz kapłanów posługujących w naszej parafii.

Eucharystii przewodniczył i wygłosił do nas słowo (nagranie poniżej) ks. Bartosz Michta, a współcelebrowali ks. proboszcz Jan Wojtyna oraz opiekun Wspólnoty ks. Grzegorz Kozik.