Pierwszy Parafialny Dzień Radości
1 lutego 2016
Wakacyjna wyprawa do Bałtowa
13 lipca 2016

LEDNICA 2016 „AMEN”

03-05.06.2016 r. odbył się już kolejny wyjazd z naszej parafii na XX Spotkanie Młodych w Lednicy, którego hasłem w tym roku było słowo „Amen”. Przed wyjazdem, na spotkaniu organizacyjnym ks. Konrad poprowadził dla nas zajęcia profilaktyczne, mówiące o tym jak unikać uzależnień i reagować na nie w naszych środowiskach. Młodzież z niecierpliwością czekała na dzień wyjazdu, by znów przeżyć te wspaniałe chwile ze wspólnotą jaką tworzy się na Polach Lednickich. Pogoda dopisała, słońce nas pięknie opaliło, a „ciepły letni deszczyk” nas orzeźwił. Taniec oraz śpiewy Lednickie porywały nie tylko ciała, ale i serca. Cała sobota była przepełniona miłością Pana Boga i jego łaskami, które spływały na ludzi. Młodzi ludzie do ostatniej chwili – przejścia przez Bramę Trzeciego Tysiąclecia, śpiewali i wychwalali Pana Boga, także w skupieniu słuchali Jego głosu. Tego roczna Lednica była także okazją do złożenia dziękczynienia Bogu za dar życia o. Jana Góry, twórcy spotkań młodych na polach Lednickich.

 

Wyjazd został współfinansowany przez Gminę Bieliny w ramach realizacji umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą: „XX Spotkanie Młodych Lednica 2000. „Amen” zawartej między: Gminą Bieliny a Rzymskokatolicką Parafią pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Bielinach.