15-lecie Akcji Katolickiej
22 kwietnia 2021
„Z Maryją i Józefem u stóp Zbawiciela”
6 maja 2021

Msza św. wotywna ku czci Ducha Świętego

22 kwietnia 2021r. rozpoczęliśmy w naszej parafii sprawowanie Mszy św. wotywnej ku czci Ducha Świętego.

Duch Święty jest Bogiem, Trzecią z Osób Boskich, która jednakże pozostaje jakby w cieniu Ojca i Syna. Aby zbliżyć się do Osoby Ducha Świętego, pogłębić świadomość Jego obecności, rozpoczynamy w naszej parafii nabożeństwo do Ducha Świętego, które polega na comiesięcznym uczestniczeniu we Mszy św. wotywnej ku czci Ducha Świętego.

Msze wotywne należą do tzw. Mszy okolicznościowych, które są odprawiane ze szczególnej okazji bądź w odpowiedzi na różne potrzeby wiernych niezależnie od formularza mszalnego obowiązującego w danym dniu, sprawowane są zawsze ze specjalną intencją. Mszami wotywnymi są m.in.: roraty (odprawiane ku czci NMP), pierwsze czwartki miesiąca (wspomnienie wydarzenia Wielkiego), pierwsze piątki miesiąca (odprawiane ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa) oraz pierwsze soboty miesiąca (odprawiane ku czci Jej Niepokalanego Serca Maryi), czy sprawowana w naszej parafii w każdy wtorek – msza wotywna ku czci św. Józefa.

Nabożeństwo do Ducha Świętego ma swoje źródło w objawieniach św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego, nazywanej Małą Arabką, karmelitanki bosej pochodzącej z Palestyny, ojczyzny Pana Jezusa, żyjącej w XIX wieku, której Pan Jezus powiedział: Jeśli chcesz Mnie szukać, poznać Mnie i pójść za Mną, wzywaj światło, to znaczy Ducha Świętego, który oświecił moich uczniów i który oświeca wszystkie ludy, które Go wzywają. Zaprawdę, zaprawdę, zaprawdę, mówię ci: ktokolwiek będzie wzywał Ducha Świętego, będzie Mnie szukał i znajdzie Mnie, a znajdzie Mnie przez Ducha Świętego. Jego sumienie będzie delikatne jak kwiat polny. Jeśli będzie to ojciec lub matka, w jego rodzinie zapanuje pokój i w jego sercu będzie pokój zarówno w tym, jak i w przyszłym życiu – nie umrze w ciemności, ale w pokoju. Żarliwie pragnę, byś powiedziała, że wszyscy kapłani, którzy odprawią raz w miesiącu Mszę świętą o Duchu Świętym, uczczą Mnie. Ktokolwiek taką mszę odprawi lub będzie w niej uczestniczył, będzie uczczony przez samego Ducha Świętego i będzie miał światło, będzie miał pokój. On uleczy chorych i obudzi tych, którzy śpią. A na dowód tego, ci wszyscy, którzy będą odprawiać tę Mszę świętą, albo będą w niej uczestniczyć, i którzy będą wzywać Ducha Świętego, nie wyjdą z tej Mszy św. nie doznawszy tego pokoju w głębi swej duszy. I nie umrą w ciemnościach”.

Mszę świętą wotywną o Duchu Świętym będziemy odprawiać w trzeci czwartek miesiąca o godz. 20.00. Gdy w tym dniu będzie przypadać święto, którego ranga uniemożliwia odprawienie takiej mszy, zostanie ona odprawiona w innym możliwym terminie. Informacja o terminie odprawienia Mszy świętej wotywnej o Duchu Świętym będzie podawana co miesiąc w ogłoszeniach parafialnych i na stronie internetowej.

Zachęcamy  wszystkich do uczestnictwa w tym prostym nabożeństwie do Ducha Świętego!