Msza św. wotywna ku czci Ducha Świętego
25 kwietnia 2021
„Jestem Dobrym Pasterzem”
14 maja 2021

„Z Maryją i Józefem u stóp Zbawiciela”

      Uwielbieniem i dziękczynieniem rozpoczęła się adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ostatni czwartek miesiąca 29.04.2021 roku. Tego wieczoru prosiliśmy o wstawiennictwo naszych wielkich patronów: Najświętszą Marię Pannę i św. Józefa oddając pod ich opiekę nasze rodziny, Ojczyznę i całą wspólnotę Kościoła:

Panie, Jezu Chryste, uwielbiam Cię i dziękuję za cudowny dar Twojej obecności wśród nas. Ufając Twemu niezgłębionemu Miłosierdziu i jednocząc się z miłością Matki Najświętszej i świętego Józefa, przynoszę Ci nasze uwielbienia i prośby.
Módl się za nami, Niepokalana Panno Maryjo, aby Jezus Chrystus, obecny w Najświętszym Sakramencie, był znany i wielbiony na całym świecie.
Módl się za nami, święty Józefie, aby Jezus Chrystus, utajony w Najświętszym Sakramencie, udzielił wszystkim łaski wiary, nadziei i miłości.
Módlcie się za nami, nasi święci Patronowie, aby Jezus Chrystus, ukryty w Najświętszym Sakramencie, przyjął nasze modlitwy i udzielił nam potrzebnych łask
.

Szczególnym przeżyciem tego spotkania u stóp Zbawiciela było zatopienie się w ciszy przed Bożym majestatem, by otworzyć serce na Jego głos. Był to czas na osobistą rozmowę i pełną miłości i ciepła relację z Panem i Najlepszym Przyjacielem.

Na zakończenie powierzyliśmy nasze intencje Matce Bożej i św. Józefowi odmawiając cząstkę różańca, litanię do św. Józefa, a składając hołd Królowej Polski odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski.